bg single page

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THANH TOÁN THÔNG QUA 2 HÌNH THỨC:

  1. Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng: 73/2 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  2. Thanh Toán Thông qua chuyển khoản:

CÔNG TY CỔ PHẦN ẤN TƯỢNG ĐẸP

logo techcombank

SỐ TK: 11924957438112 - Chi nhánh: Hòa Hưng